2013 Vol. 26, No. 1

Original Articles
Empirical Changes in the Prevalence of Overweight and Obesity among Chinese Students from 1985 to 2010 and Corresponding Preventive Strategies
JI Cheng Ye, CHEN Tian Jiao, Working Group on Obesity in China
2013, 26(1): 1-12. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.001
Secular Change in Stature of Urban Chinese Children and Adolescents, 1985-2010
CHEN Tian Jiao, JI Cheng Ye
2013, 26(1): 13-22. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.002
Impact of Periconceptional Multi-micronutrient Supplementation on Gestation: A Population-based Study
WANG Ya Fei, PEI Li Jun, SONG Xin Ming, CHEN Gong, ZHENG Xiao Ying
2013, 26(1): 23-31. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.003
Drug-abusing Offenders with Co-morbid Mental Disorders: Gender Differences in Problem Severity, Treatment Participation, and Recidivism
DU Jiang, HUANG David, ZHAO Min, HSER Yih Ing
2013, 26(1): 32-39. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.004
Comparison of Human Papillomavirus Detection and Genotyping with Four Different Prime Sets by PCR-Sequencing
CAI Yu Pin, YANG Yi, ZHU Bao Li, LI Yuan, XIA Xiao Yu, ZHANG Rui Fen, XIANG Yang
2013, 26(1): 40-47. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.005
In Vitro Protein Expression Profile of Campylobacter jejuni Strain NCTC11168 by Two-dimensional Gel Electrophoresis and Mass Spectrometry
ZHANG Mao Jun, GU Yi Xin, DI Xiao, ZHAO Fei, YOU Yuan Hai, MENG Fan Liang, ZHANG Jian Zhong
2013, 26(1): 48-53. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.006
Malaria Transmission Potential in the Three Gorges Reservoir of the Yangtze River, China
WANG Duo Quan, TANG Lin Hua, GU Zhen Cheng, ZHENG Xiang, JIANG Wei Kang
2013, 26(1): 54-62. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.007
Combined Subchronic Toxicity of Bisphenol A and Dibutyl Phthalate on Male Rats
ZHANG Wen Zhong, YONG Ling, JIA Xu Dong, LI Ning, FAN Yong Xiang
2013, 26(1): 63-69. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.008
Risk of Upper Extremity Biomechanical Overload in Automotive Facility
Angela SANCINI, Assunta CAPOZZELLA, Tiziana CACIAR, Francesco TOMEI, Nadia NARDONE, Barbara SCALA, Maria FIASCHETTI, Carlotta CETICA, Lara SCIMITTO, PierAgostino GIOFFR(E), Federica SINIBALDI, Claudia Di PASTENA, Paola CORBOSIERO, Maria Pia SCHIFANO, Gianfranco TOMEP, Manuela CIARROCCA
2013, 26(1): 70-75. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.009
Abstract
The Induction of Epstein-Barr Virus Early Antigen Expression in Raji Cells by GSM Mobile Phone Radiation
LIU Yang, WANG Ming Lian, ZHONG Ru Gang, MA Xue Mei, WANG Qun, ZENG Yi
2013, 26(1): 76-78. doi: 10.3967/0895-3988.2013.01.010