2013 Vol. 26, No. 4

Original Articles
Potent in vitro Interference of Fleroxacin in DNA-binding, Unwinding and ATPase Activities of Bloom Helicase
LUO Heng, XU Hou Qiang, CHEN Xiang, DING Mei, YANG Qi Xin, LI Kun
2013, 26(4): 231-242. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.001
Prevalence and Risk Assessment of Campylobacter jejuni in Chicken in China
WANG Jun, GUO Yun Chang, LI Ning
2013, 26(4): 243-248. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.002
Prevention of Osteopenia and Dyslipidemia in Rats after Ovariectomy with Combined Aspirin and Low-dose Diethylstilbestrol
LIN Si En, HUANG Jian Ping, WU Ling Zhi, WU Tie, CUI Liao
2013, 26(4): 249-257. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.003
Protective Effects of Quercetin on Cadmium-induced Cytotoxicity in Primary Cultures of Rat Proximal Tubular Cells
WANG Lin, LIN Shu Qian, HE Yuan Long, LIU Gang, WANG Zhen Yong
2013, 26(4): 258-267. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.004
Involvement of the Mitochondrion-dependent and the Endoplasmic Reticulum Stress-signaling Pathways in Isoliquiritigenin-induced Apoptosis of HeLa Cell
YUAN Xuan, ZHANG Bo, GAN Lu, WANG Zhen Hua, YU Ba Cui, LIU Liang Liang, ZHENG Qiu Sheng, WANG Zhi Ping
2013, 26(4): 268-276. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.005
Increase of TNFα-stimulated Osteoarthritic Chondrocytes Apoptosis and Decrease of Matrix Metalloproteinases 9 by NF-κB Inhibition
WANG Yan, LI De Ling, ZHANG Xin Bo, DUAN Yuan Hui, WU Zhi Hong, HAO Dong Sheng, CHEN Bao Sheng, QIU Gui Xing
2013, 26(4): 277-283. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.006
Limb Muscle Hemodynamics and Arterial Distensibility Depend on Atmospheric Pressure in Hypertensive Men
Vladimir N. MELNIKOV, Sergey G. KRIVOSCHEKOV, Tamara G. KOMLYAGINA, Svetlana Y. RECHKINA, Nathan S. CONSEDINE
2013, 26(4): 284-294. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.007
Protective Effect of Coleus aromaticus Benth (Lamiaceae) against Naphthalene-induced Hepatotoxicity
K. VIJAYAVEL, C. ANBUSELVAM, B. ASHOKKUMAR
2013, 26(4): 295-302. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.008
Use of Traditional Chinese Medicine in Chinese Patients with Coronary Heart Disease
GUO Xiang Yu, LIU Jing, LIU Jun, LI Hong Juan, QI Yue, QIN Lan Ping, WANG Miao, ZHAO Dong
2013, 26(4): 303-310. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.009
Letters to the Editor
Copper Ameliorates Fluoride Toxicity in Fluoride and Molybdenum Fed Rabbits
Arjun L KHANDARE, Uday KUMAR, Priyanka SHANKAR, Shanker RAO
2013, 26(4): 311-313. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.010
Combination Use of PFGE and Drug-resistant Analysis in the Epidemiological Investigation of Listeria Monocytogenes
LV Jun, ZHENG Xiang Mei, CHENG Shi Xiu, ZHENG Hua Ying, ZENG Ying Chun
2013, 26(4): 314-318. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.011
Expression of Recombinant Human Lysozyme-tachyplesin I (hLYZ-TP I) in Pichia Pastoris and Analysis of Antibacterial Activity
GAO Yu, ZHAO Hong Lei, FENG Xin, ZHAI Rui Dong, ZHU Seng, DU Chong Tao, SUN Chang Jiang, LEI Lian Cheng
2013, 26(4): 319-322. doi: 10.3967/0895-3988.2013.04.012