2014 Vol. 27, No. 12

Original Articles
The Impact of Relative Humidity and Atmospheric Pressure on Mortality in Guangzhou, China
OU Chun Quan, YANG Jun, OU Qiao Qun, LIU Hua Zhang, LIN Guo Zhen, CHEN Ping Yan, QIAN Jun
2014, 27(12): 917-925. doi: 10.3967/bes2014.132
Attenuation of Collagen Induced Arthritis by Centella asiatica Methanol Fraction via Modulation of Cytokines and Oxidative Stress
Shikha Sharma, Ritu Gupta, Sonu Chand Thakur
2014, 27(12): 926-938. doi: 10.3967/bes2014.133
Incidence and Associated Factors for Single and Recurrent Falls among the Elderly in an Urban Community of Beijing
SHI Jing, ZHOU Bai Yu, TAO Yong Kang, YU Pu Lin, ZHANG Chuan Fang, QIN Zhao Hui, SUN Zhen Qiu
2014, 27(12): 939-949. doi: 10.3967/bes2014.134
Endocrine Disruption of Cadmium in Rats Using the OECD Enhanced TG 407 Test System
WANG Heng Juan, LIU Zhao Ping, JIA Xu Dong, CHEN Hao, TAN Yan Jun
2014, 27(12): 950-959. doi: 10.3967/bes2014.135
Letters to the Editor
Molecular Characterization and Drug-resistance of Mycobacterium tuberculosis Strains in Xuzhou, China
PANG Hui, TONG Jing, LIU Hai Can, DU Yang Guang, ZHAO Xiu Qin, JIANG Yi, WU Xiao Cui
2014, 27(12): 960-964. doi: 10.3967/bes2014.136
Gene-Gene Interaction of GJB2, SOD2, and CAT on Occupational Noise-induced Hearing Loss in Chinese Han Population
WANG Sheng Li, YU Lu Gang, LIU Ren Ping, ZHU Wan Zhan, GAO Wei Min, XUE Li Ping, JIANG Xu
2014, 27(12): 965-968. doi: 10.3967/bes2014.131
Intercomparison of Environmental Gamma doses Measured with A Nal (TI) Survey Meter and Thermoluminescent Dosimeters (TLDs) in the Poonch Division of Azad Kashmir, Pakistan
Muhammad Rafique, Kimberlee J Kearfott, Khalil Ahmad, Jabeen Akhter, Abdul Razzaq Khan, Raja Azhar Saeed, Saeed Ur Rahman
2014, 27(12): 969-972. doi: 10.3967/bes2014.138
Controlling the Release of bFGF from Silk Fibroin Membrane
JI Ya Wei, KONG Yan, ZHAO Ya Hong, WANG Ya Ling, ZHAO Jing, ZHANG Lu Zhong, YANG Yu Min
2014, 27(12): 973-977. doi: 10.3967/bes2014.139
Microbial Presence on Kitchen Dishcloths in Chinese Housholds
SHEN Jin, ZHAO Bin Xiu, LI Tao, BAN Hai Qun, TIAN Liang, GE Yi Lin, CHEN Tai Yao
2014, 27(12): 978-981. doi: 10.3967/bes2014.140
Policy Forum
The Feasibility of Sputum Transportation System in China:Effect of Sputum Storage on the Mycobacterial Detection
PANG Yu, DU Jian, ZHANG Zhi Ying, OU Xi Chao, LI Qiang, XIA Hui, QU Yan
2014, 27(12): 982-986. doi: 10.3967/bes2014.137