2012 Vol. 25, No. 6

Select articles
Characteristics of Rat Lumbar Vertebral Body Bone Mineral Density and Differential Segmental Responses to Sex Hormone Deficiency: a Clinical Multidetector Computed Tomography Study
DENG Min, WANG Yi Xiang, James F. GRIFFITH, LU Gang, Anil T AHUJA, POON Wai S
2012, 25(6): 607-613. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.001
Secreted Protein HP1286 of Helicobacter pylori Strain 26695 Induces Apoptosis of AGS Cells
LI Jing, MENG Fan Liang, HE Li Hua, ZHANG Jian Zhong
2012, 25(6): 614-619. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.002
A new Multilocus Sequence Analysis Scheme for Mycobacterium tuberculosis
LU Bing, DONG Hai Yan, ZHAO Xiu Qin, LIU Zhi Guang, LIU Hai Can, ZHANG Yuan Yuan, JIANG Yi, WAN Kang Lin
2012, 25(6): 620-629. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.003
Therapeutic Potential of Naja Naja Atra Venom in A Rat Model of Diabetic Nephropathy
DAI Gui Li, HE Jing Kang, XIE Yan, HAN Rong, QIN Zheng Hong, ZHU Lu Jia
2012, 25(6): 630-638. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.004
Use of Rich BHI Medium Instead of Synthetic TMH Medium for Gene Regulation Study in Yersinia pestis
ZHANG Yi Quan, MA Li Zhi, WANG Li, GAO He, TAN Ya Fang, GUO Zhao Biao, QIU Jing Fu, YANG Rui Fu, ZHOU Dong Sheng
2012, 25(6): 639-644. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.005
Using Interrupted Time Series Design to Analyze Changes in Hand, Foot, and Mouth Disease Incidence during the Declining Incidence Periods of 2008-2010 in China
YU Shi Cheng, HAO Yuan Tao, ZHANG Jing, XIAO Ge Xin, LIU Zhuang, ZHU Qi, MA Jia Qi, WANG Yu
2012, 25(6): 645-652. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.006
Establishment and Comparison of Pulsed-field Gel Electrophoresis, Multiple-locus Variable Number Tandem Repeat Analysis and Automated Ribotyping Methods for Subtyping of Citrobacter Strains
ZHANG Xiao Ai, BAI Xue Mei, YE Chang Yun, REN Zhi Hong, XU Jian Guo
2012, 25(6): 653-662. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.007
Impact of Traffic Emissions on Local Air Quality and the Potential Toxicity of Traffic-related Particulates in Beijing, China
TIAN Lei, ZHANG Wei, LIN Zhi Qing, ZHANG Hua Shan, XI Zhu Ge, CHEN Jian Hua, WANG Wei
2012, 25(6): 663-671. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.008
Oxidative Stress, Biochemical and Histopathological Alterations in the Liver and Kidney of Female Rats Exposed to Low Doses of Deltamethrin (DM): A Molecular Assessment
CHARGUI Issam, GRISSA Intissar, BENSASSI Fatma, HRIRA Mohamed Yahia, HAOUEM Samir, HAOUAS Zohra, BENCHEIKH Hassen
2012, 25(6): 672-683. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.009
Reliability and Validity of Chinese Version of the Addiction Severity Index among Drug Users in the Community
LUO Wei, GUO Cai Xia, HAN De Lin, LI Zhi Jun
2012, 25(6): 684-689. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.010
Development and Evaluation of a MAb-Based ELISA for Detection of Chlamydophila pneumoniae Infection with Variable Domain 2 and 3 of the Major Outer Membrane protein
ZHOU Zhou, WU Yi Mou, CHEN Li Li, LIU Guang Chao, LIU Liang Zhuan, ZHOU An Wen, ZHANG Jun Hua
2012, 25(6): 690-696. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.011
Processing Environmental Stimuli in Paranoid Schizophrenia: Recognizing Facial Emotions and Performing Executive Functions
YU Shao Hua, ZHU Jun Peng, XU You, ZHENG Lei Lei, CHAI Hao, HE Wei, LIU Wei Bo, LI Hui Chun, WANG Wei
2012, 25(6): 697-705. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.012
Herpes Simplex Virus Type 2 Risks in Female Sex Workers in the China-vietnam Border County of Hekou
WANG Jun Jie, ZHU Zhi Bin, YANG Xi, WU Jing, WANG Hai Bo, FENG Lin, DING Guo Wei, Jessie L. NORRIS, WANG Ning
2012, 25(6): 706-710. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.013
Cellular Fatty Acids as Chemical Markers for Differentiation of Acinetobacter baumannii and Acinetobacter calcoaceticus
YANG Chao, GUO Zhao Biao, DU Zong Min, YANG Hui Ying, BI Yu Jing, WANG Gui Qin, TAN Ya Fang
2012, 25(6): 711-717. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.014
Analysis of Protoscoleces-specific Antigens from Echinococcus Granulosus with Proteomics Combined with Western Blot
LI Zong Ji, ZHAO Wei
2012, 25(6): 718-723. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.015
Mobile device-based Reporting System for Sichuan Earthquake-affected Areas Infectious Disease Reporting in China
GUO Yan, SU Xue Mei
2012, 25(6): 724-729. doi: 10.3967/0895-3988.2012.06.016