2013 Vol. 26, No. 7

Select articles
Transcontinental Translational Medicine Collaboration: A Successful Sino-Cuban Joint B-to-B Program
LU Kai, CHEN Tao, CHEN Yu, George F.Gao
2013, 26(7): 517-519. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.001
Secular Changes on the Distribution of Body Mass Index among Chinese Children and Adolescents, 1985-2010
JI Cheng Ye, CHEN Tian Jiao, SUN Xiao
2013, 26(7): 520-530. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.002
Correlation between Waist Circumference and Carotid Intima-Media Thickness in Women from Shanghai, China
SHEN Yun, ZHANG Lei, ZONG Wen Hong, WANG Zheng, ZHANG Yin, YANG Man Jing, MA Xiao Jing
2013, 26(7): 531-538. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.003
Early Clinical Efficacy of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy as a Bariatric Surgery for Obese Patients: A Uni-center Report in China
YANG Jian Jun, WANG Bing, LIANG Yong Kang, SONG Zhi Cheng, GU Yan
2013, 26(7): 539-545. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.004
A Novel Reassortant H3N8 Influenza Virus Isolated from Drinking Water for Duck in a Domestic Duck Farm in Poyang Lake Area
DONG Bei Bei, XU Cui Ling, DONG Li Bo, CHENG Hui Jian, YANG Lei, ZOU Shu Mei, CHEN Min
2013, 26(7): 546-551. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.005
Pathogenicity of Rabies Viruses Isolated in China: Two Fixed Strains and a Street Strain
HUANG Ying, TANG Qing, Simon RAYNER, GONG Kai, SONG Bo, LIANG Guo Dong
2013, 26(7): 552-561. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.006
The Changing Trends of HIV/AIDS in An Ethnic Minority Region of China:Modeling the Epidemic in Liangshan Prefecture, Sichuan Province
LIU Shou, WANG Qi Xing, NAN Lei, WU Chun Lin, WANG Zhao Fen, BAI Zhen Zhong, LIU Li6
2013, 26(7): 562-570. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.007
Roles of Rho/Rock Signaling Pathway in Silica-induced Epithelial-mesenchymal Transition in Human Bronchial Epithelial Cells
HU Yong Bin, LI Xiang, LIANG Guan Nan, DENG Zheng Hao, JIANG Hai Ying, ZHOU Jian Hua
2013, 26(7): 571-576. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.008
Phospholamban Antisense RNA Improves SR Ca2+-ATPase Activity and Left Ventricular Function in STZ-induced Diabetic Rats
LI Jiang, JIA Bao Hui, SUN Jian, LOU Xiao Liang, HU Shen Jiang
2013, 26(7): 577-583. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.009
Optimization of Pulse-Field Gel Electrophoresis for Borrelia burgdorferi Subtyping
GENG Zhen, HOU Xue Xia, HAO Qin, ZHOU Hai Jian, WANG Feng, WAN Kang Lin
2013, 26(7): 584-591. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.010
Study on the Expression Levels of CXCR4, CXCL12, CD44, and CD147 and Their Potential Correlation with Invasive Behaviors of Pituitary Adenomas
XING Bing, KONG Yan Guo, YAO Yong, LIAN Wei, WANG Ren Zhi, REN Zu Yuan
2013, 26(7): 592-598. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.011
Effects of a Multivitamin/multimineral Supplement on Young Males with Physical Overtraining: A Placebo-controlled, Randomized, Double-blinded Cross-over Trial
LI Xin, HUANG Wen Xu, LU Ju Ming, YANG Guang, MA Fang Ling, LAN Ya Ting, MENG Jun Hua
2013, 26(7): 599-604. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.012
Ketoconazole Associated Hepatotoxicity: A Systematic Review and Meta-analysis
YAN Jiang Ying, NIE Xiao Lu, TAO Qing Mei, ZHAN Si Yan, ZHANG Yan De
2013, 26(7): 605-610. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.013
Screening for Melanocortin 4 Receptor Mutations in Chinese Extremely Obese Individuals
YANG Jian Jun, TANG Shan Shan, HU Cheng, ZHANG Rong, SONG Zhi Cheng, WANG Bing, YU Wei Hui
2013, 26(7): 611-613. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.014
T4SP: A Novel Tool and Database for Type Ⅳ Secretion Systems in Bacterial Genomes
ZHANG Wen, YU Wei Wen, LIU Di, LI Ming, DU Peng Cheng, WU Yi Lei, George F.GAO
2013, 26(7): 614-617. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.015
Trichloroethylene Induces Biphasic Concentration-dependent Changes in Cell Proliferation and the Expression of SET-Associated Proteins in Human Hepatic L-02 Cells
HONG Wen Xu, YE Jin Bo, CHEN Mou Tong, YAN Yan, ZHOU Gui Feng, YANG Xi Fei, YANG Liang
2013, 26(7): 618-621. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.016
Establishment of Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Four Venereal Pathogens
YAO Feng, LU Yuan Qiang, ZHANG Qin, JIANG Jiu Kun, YANG Yun Mei
2013, 26(7): 622-624. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.017
The Mechanism of Acute Lung Injury Induced by Nickel Carbonyl in Rats
BAI Ya Na, MA Li, WANG Qiu Ying, PU Hong Quan, ZHANG Xiao Pei, WU Xi Jiang, XUAN Xiao Qiang
2013, 26(7): 625-628. doi: 10.3967/0895-3988.2013.07.018