Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells

ZHANG Pi Wei TIAN Chong XU Fang Yi CHEN Zhuo Raynard BURNSIDE YI Wei Jie XIANG Si Yun XIE Xiao WU Nan Nan YANG Hui ZHAO Na Na YE Xiao Lei YING Chen Jiang

ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069
Citation: ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069

doi: 10.3967/bes2016.069
基金项目: grants (No.81273060,81302423,81373007) from the National Natural Science Foundation of China

Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells

Funds: grants (No.81273060,81302423,81373007) from the National Natural Science Foundation of China
计量
 • 文章访问数:  1144
 • HTML全文浏览量:  367
 • PDF下载量:  58
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2016-07-20

Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells

doi: 10.3967/bes2016.069
  基金项目:  grants (No.81273060,81302423,81373007) from the National Natural Science Foundation of China

English Abstract

ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069
Citation: ZHANG Pi Wei, TIAN Chong, XU Fang Yi, CHEN Zhuo, Raynard BURNSIDE, YI Wei Jie, XIANG Si Yun, XIE Xiao, WU Nan Nan, YANG Hui, ZHAO Na Na, YE Xiao Lei, YING Chen Jiang. Green Tea Polyphenols Alleviate Autophagy Inhibition Induced by High Glucose in Endothelial Cells[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(7): 524-528. doi: 10.3967/bes2016.069

目录

  /

  返回文章
  返回