Most Cited

1
The Serum Exosome Derived MicroRNA-135a, -193b, and-384 Were Potential Alzheimer's Disease Biomarkers
YANG Ting Ting, LIU Chen Geng, GAO Shi Chao, ZHANG Yi, WANG Pei Chang
2018, 31(2): 87-96. doi: 10.3967/bes2018.011
2
Bone Injury and Fracture Healing Biology
Ahmad Oryan, Somayeh Monazzah, Amin Bigham-Sadegh
2015, 28(1): 57-71. doi: 10.3967/bes2015.006
3
Toxicity of Graphene Quantum Dots in Zebrafish Embryo
WANG Zhen Guo, a ZHOU Rong, a JIANG Dan, SONG Jing E, XU Qian, SI Jing, CHEN Yun Ping, ZHOU Xin, GAN Lu, LI Jian Zhen, ZHANG Hong, LIU Bin
2015, 28(5): 341-351. doi: 10.3967/bes2015.048
4
Association between Ambient Air Pollution and Hospital Emergency Admissions for Respiratory and Cardiovascular Diseases in Beijing:a Time Series Study
ZHANG Ying, WANG Shi Gong, MA Yu Xia, SHANG Ke Zheng, CHENG Yi Fan, LI Xu, NING Gui Cai, ZHAO Wen Jing, LI Nai Rong
2015, 28(5): 352-363. doi: 10.3967/bes2015.049
5
Grape Seed Proanthocyanidin Extract Alleviates Arsenic-induced Oxidative Reproductive Toxicity in Male Mice
LI Shu Gang, DING Yu Song, NIU Qiang, XU Shang Zhi, PANG Li Juan, MA Ru Lin, JING Ming Xia, FENG Gang Ling, LIU Jia Ming, GUO Shu Xia
2015, 28(4): 272-280. doi: 10.3967/bes2015.038
6
CancerTherapy withPhytochemicals:Present and Future Perspectives
Muobarak J. Tuorkey
2015, 28(11): 808-819. doi: 10.3967/bes2015.112
7
The Impacts of Mosquito Density and Meteorological Factors on Dengue Fever Epidemics in Guangzhou, China, 2006-2014:a Time-series Analysis
SHEN Ji Chuan, LUO Lei, LI Li, JING Qin Long, OU Chun Quan, YANG Zhi Cong, CHEN Xiao Guang
2015, 28(5): 321-329. doi: 10.3967/bes2015.046
8
Health Effect of Forest Bathing Trip on Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
JIA Bing Bing, YANG Zhou Xin, MAO Gen Xiang, LYU Yuan Dong, WEN Xiao Lin, XU Wei Hong, LYU XIAO Ling
2016, 29(3): 212-218. doi: 10.3967/bes2016.026
9
Association between Plasma Metal Levels and Diabetes Risk:a Case-control Study in China
LI Xiu Ting, YU Peng Fei, GAO Yan, GUO Wen Hui, WANG Jun, LIU Xin, GU Ai Hua, JI Gui Xiang, DONG Qiu, WANG Bo Shen, CAO Ying, ZHU Bao Li, XIAO Hang
2017, 30(7): 482-491. doi: 10.3967/bes2017.064
10
Cadmium Activates Reactive Oxygen Species-dependent AKT/mTOR and Mitochondrial Apoptotic Pathways in Neuronal Cells
YUAN Yan, WANG Yi, HU Fei Fei, JIANG Chen Yang, ZHANG Ya Jing, YANG Jin Long, ZHAO Shi Wen, GU Jian Hong, LIU Xue Zhong, BIAN Jian Chun, LIU Zong Ping
2016, 29(2): 117-126. doi: 10.3967/bes2016.013
11
Effect of Dietary Resistant Starch on Prevention and Treatment of Obesity-related Diseases and Its Possible Mechanisms
ZHANG Lei, LI Hua Ting, SHEN Li, FANG Qi Chen, QIAN Ling Ling, JIA Wei Ping
2015, 28(4): 291-297. doi: 10.3967/bes2015.040
12
miR-93-5p Transferred by Exosomes Promotes the Proliferation of Esophageal Cancer Cells via Intercellular Communication by Targeting PTEN
LIU MengXin, LIAO Juan, XIE Ming, GAO ZhiKui, WANG XiangHu, ZHANG Ying, SHANG MuHe, YIN LiHong, PU YuePu, LIU Ran
2018, 31(3): 171-185. doi: 10.3967/bes2018.023
13
Cytoprotective Effect of Silymarin against Diabetes-Induced Cardiomyocyte Apoptosis in Diabetic Rats
Muobarak J Tuorkey, Nabila I El-Desouki, Rabab A Kamel
2015, 28(1): 36-43. doi: 10.3967/bes2015.004
14
In vitro and In vivo Evaluation of the Developed PLGA/HAp/Zein Scaffolds for Bone-Cartilage Interface Regeneration
LIN Yong Xin, DING Zhi Yong, ZHOU Xiao Bin, LI Si Tao, XIE De Ming, LI Zhi Zhong, SUN Guo Dong
2015, 28(1): 1-12. doi: 10.3967/bes2015.001
15
Microwave Exposure Impairs Synaptic Plasticity in the Rat Hippocampus and PC12 Cells through Over-activation of the NMDA Receptor Signaling Pathway
XIONG Lu, SUN Cheng Feng, ZHANG Jing, GAO Ya Bing, WANG Li Feng, ZUO Hong Yan, WANG Shui Ming, ZHOU Hong Mei, XU Xin Ping, DONG Ji, YAO Bin Wei, ZHAO Li, PENG Rui Yun
2015, 28(1): 13-24. doi: 10.3967/bes2015.002
16
Chlorogenic Acid Maintains Glucose Homeostasis through Modulating the Expression of SGLT-1, GLUT-2, and PLG in Different Intestinal Segments of Sprague-Dawley Rats Fed a High-Fat Diet
PENG Bing Jie, ZHU Qi, ZHONG Ying Li, XU Shi Hao, WANG Zheng
2015, 28(12): 894-903. doi: 10.3967/bes2015.123
17
Autophagy Accompanied with Bisdemethoxycurcumin-induced Apoptosis in Non-small Cell Lung Cancer Cells
XU Jin Hong, YANG He Ping, ZHOU Xiang Dong, WANG Hai Jing, GONG Liang, TANG Chun Lan
2015, 28(2): 105-115. doi: 10.3967/bes2015.013
18
Role of PERK/eIF2α/CHOP Endoplasmic Reticulum Stress Pathway in Oxidized Low-density Lipoprotein Mediated Induction of Endothelial Apoptosis
TAO Yong Kang, YU Pu Lin, BAI Yong Ping, YAN Sheng Tao, ZHAO Shui Ping, ZHANG Guo Qiang
2016, 29(12): 868-876. doi: 10.3967/bes2016.116
19
Validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Chinese Children
WANG Jing Jing, BARANOWSKI Tom, LAU WC Patrick, CHEN Tzu An, PITKETHLY Amanda Jane
2016, 29(3): 177-186. doi: 10.3967/bes2016.022
20
Fabrication and Evaluation of Porous Keratin/chitosan (KCS) Scaffolds for Effectively Accelerating Wound Healing*
TAN Hong Bo, WANG Fu You, DING Wei, ZHANG Ying, DING Jing, CAI Di Xin, YU Kai Fu, YANG Jun, YANG Liu, XU Yong Qing
2015, 28(3): 178-189. doi: 10.3967/bes2015.024
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:31
 • To
 • Go