2013 Vol. 26, No. 3

Select articles
Glycated Haemoglobin in Diagnosis of Diabetes Mellitus and Pre-diabetes among Middle-aged and Elderly Population: Shanghai Changfeng Study
MA Hui, GAO Xin, LIN Huan Dong, HU Yu, LI Xiao Ming, GAO Jian, ZHAO Nai Qing
2013, 26(3): 155-162. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.001
Effect of Chronic Noise Exposure on Expression of N-Methyl-D-Aspartic Acid Receptor 2B and Tau Phosphorylation in Hippocampus of Rats
CUI Bo, WU Ming Quan, ZHU Li Xing, SHE Xiao Jun, MA Qiang, LIU Hong Tao
2013, 26(3): 163-168. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.002
Development of ELISAs for the Detection of Urogenital Chlamydia trachomatis Infection Targeting the pORF5 Protein
LI Zhong Yu, HUANG Qiu Lin, SU Sheng Mei, ZHONG Guang Ming, WU Yi Mou
2013, 26(3): 169-175. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.003
Single and Combined Effects of Estrone and 17β-Estradiol on Male Goldfish
YAN Zhen Hua, LU Guang Hua, YANG Xiao Fan
2013, 26(3): 176-184. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.004
Seroepidemiological Investigation of Lyme Disease and Human Granulocytic Anaplasmosis among People Living in Forest Areas of Eight Provinces in China
HAO Qin, GENG Zhen, HOU Xue Xia, TIAN Zhen, YANG Xiu Jun, JIANG Wei Jia, SHI Yan, ZHAN Zhi Fei, LI Guo Hua, YU De Shan, WANG Hua Yong, XU Jian Guo, WAN Kang Lin
2013, 26(3): 185-189. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.005
A Study of the Technique of Western Blot for Diagnosis of Lyme Disease caused by Borrelia afzelii in China
LIU Zhi Yun, HAO Qin, HOU Xue Xia, JIANG Yi, GENG Zhen, WU Yi Mou, WAN Kang Lin
2013, 26(3): 190-200. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.006
Effects of Cypermethrin on Male Reproductive System in Adult Rats
LI Yan Fang, PAN Chen, HU Jin Xia, LI Jing, XU Li Chun
2013, 26(3): 201-208. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.007
Hepatoprotective and Antioxidant Activity of Rhizome of Podophyllum hexandrum against Carbon Tetra Chloride Induced Hepatotoxicity in Rats
Showkat Ahmad GANIE, Bilal Ahmad ZARGAR, Akbar MASOOD, Mohammad Afzal ZARGAR
2013, 26(3): 209-221. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.008
Association Between Diurnal Temperature Range and Respiratory Tract Infections
GE Wen Zhen, XU Feng, ZHAO Zhuo Hui, ZHAO Jin Zhuo, KAN Hai Dong
2013, 26(3): 222-225. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.009
Study of Infection of Echinococcus granulosus in Yak in Spring and Its Potential Role in Transmission of Cystic Echinococcosis in Rangtang County of Sichuan, China
HU Huan Huan, WU Wei Ping, WANG Li Ying, WANG Qian, HUANG Yan, GUAN Ya Yi
2013, 26(3): 226-229. doi: 10.3967/0895-3988.2013.03.010