WANG Ni, MA Yan, LIU YU Hong, DU Jian, ZHANG Hui, XIE Shi Heng, Zhu Kun, LYU Xiao Ya, SHU Wei, WANG Hong Hong, ZHU Guo Feng, TAN Shou Yong, FU Yan Yong, MA Li Ping, ZHANG Lian Ying, LIU Fei Ying, HU Dai Yu, ZHANG Yan Ling, LI Xiang Qun, LI Liang. Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(8): 612-617. doi: 10.3967/bes2016.083
Citation: WANG Ni, MA Yan, LIU YU Hong, DU Jian, ZHANG Hui, XIE Shi Heng, Zhu Kun, LYU Xiao Ya, SHU Wei, WANG Hong Hong, ZHU Guo Feng, TAN Shou Yong, FU Yan Yong, MA Li Ping, ZHANG Lian Ying, LIU Fei Ying, HU Dai Yu, ZHANG Yan Ling, LI Xiang Qun, LI Liang. Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(8): 612-617. doi: 10.3967/bes2016.083

doi: 10.3967/bes2016.083
基金项目: This study was supported by the National Science and Technology Major Project of China (2008ZX10003-008-02)

Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China

Funds: This study was supported by the National Science and Technology Major Project of China (2008ZX10003-008-02)
计量
 • 文章访问数:  1780
 • HTML全文浏览量:  652
 • PDF下载量:  62
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 刊出日期:  2016-08-20

Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China

doi: 10.3967/bes2016.083
  基金项目:  This study was supported by the National Science and Technology Major Project of China (2008ZX10003-008-02)

English Abstract

WANG Ni, MA Yan, LIU YU Hong, DU Jian, ZHANG Hui, XIE Shi Heng, Zhu Kun, LYU Xiao Ya, SHU Wei, WANG Hong Hong, ZHU Guo Feng, TAN Shou Yong, FU Yan Yong, MA Li Ping, ZHANG Lian Ying, LIU Fei Ying, HU Dai Yu, ZHANG Yan Ling, LI Xiang Qun, LI Liang. Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(8): 612-617. doi: 10.3967/bes2016.083
Citation: WANG Ni, MA Yan, LIU YU Hong, DU Jian, ZHANG Hui, XIE Shi Heng, Zhu Kun, LYU Xiao Ya, SHU Wei, WANG Hong Hong, ZHU Guo Feng, TAN Shou Yong, FU Yan Yong, MA Li Ping, ZHANG Lian Ying, LIU Fei Ying, HU Dai Yu, ZHANG Yan Ling, LI Xiang Qun, LI Liang. Risk of Treatment Failure in Patients with Drug-susceptible Pulmonary Tuberculosis in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2016, 29(8): 612-617. doi: 10.3967/bes2016.083

目录

  /

  返回文章
  返回